close
България

Ямбол получи финансиране за важни за града проекти

01

Община Ямбол получи държавно финансиране, което ще бъде насочено към реализацията на три важни проекта за града, след като кметът Валентин Ревански и главният счетоводител на Община Ямбол Диана Тодорова подписаха съответните договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Първият проект е свързан с изграждането на нова многофункционална спортна зала. Тя ще бъде разположена в непосредствена близост до вече съществуващата спортна зала „Диана“, с която ще бъде свързана чрез топла връзка. Дейностите са част от стратегията на Общината за насърчаване на масовия спорт. Припомняме, че увеличението на броя на спортуващите деца и младежи в спортните клубове на града за последните четири години е двойно. Новото съоръжение ще осигури още по-добри условия за тренировки и състезания, подпомагайки развитието на детско-юношеския спорт и дейността на спортното училище в Ямбол. Залата ще се използва и за училищен и студентски спорт, както и за спорт за хора с увреждания, като ще предлага възможности за занимания по художествена гимнастика, спортна акробатика, скокове на батут, скално катерене и спортна стрелба. Проектът, подпомогнат с държавно финансиране в размер на 2 286 300 лева, е още значима стъпка към подобряване на спортната инфраструктура в Ямбол.

Вторият проект, с държавно финансиране от 6 670 000 лв., обхваща основен ремонт на участък от улица „Преслав“, на север от ул. „Д. Благоев“, от кръстовище с ул. „Акация“ до обходен път „Изток“ – до бензиностанция „Омакс“ в квартал „Георги Бенковски“. Предвижда се премахване на старата асфалтобетонова настилка и поставянето на нова. Тротоарната настилка също ще бъде изцяло подменена с нова. С нови, ще бъдат подменени и старите бордюри.

Третият важен проект е за ремонт, рехабилитация и реконструкция на ключова алея в града, която свързва улица „Димитър Благоев“ с обходен път „Изток“. Предстои подобрение на пътната настилка, подмяна на бордюри, подобряване на условията за безопасност на движението, както и осигуряване на достъпна среда за всички, включително хора с увреждания. Отпуснатите средства са в размер на 700 000 лв.

Чрез тези проекти се очаква да се насърчи активният начин на живот сред младежите, да се улесни достъпът до качествени спортни съоръжения и да се подобри инфраструктурата за пешеходци и велосипедисти в Ямбол