close
България

16 блока в Сливен са одобрени за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост

sanirane

16 многофамилни жилищни сгради в Сливен са одобрени за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост. Резултатите бяха публикувани на официалния сайт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

https://www.mrrb.bg/bg/756-bloka-sa-odobreni-za-sanirane-po-plana-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost/

Одобрените за саниране жилищни блокове в Сливен са – бл. 84 в кв. „Стоян Заимов“, бл. 29 на бул. на „Цар Симеон“, бл. 1 на ул. „Бъкстон“, бл. 16 в кв. „Клуцохор“, бл. 26 в кв. „Дружба“, бл. 7 – вх. А и Б в квартал „Сини камъни“, както и входовете В, Г, Д, Е също на бл. 7 в кв. „Сини камъни“, които са кандидатствали отделно, бл. 2 на бул. „Цар Освободител“, бл. 29 в кв. „Българка“, бл. 2 на ул. „Братя Миладинови“, бл. 12 в кв. „Българка“, бл. 3 на ул. „Вл. Очков“, бл. 11 на бул. „Цар Симеон“, бл. 9 в кв. „Младост“, бл.21 в кв. „Дружба“ и бл. 2 в кв. „Младост“. 64 от блоковете са включени в резервен списък, а един е отхвърлен – бл. 39 в кв. „Република“.

Община Сливен подаде документите на 81 блока за саниране по новата програма за енергийна ефективност към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. След София, Бургас и Варна, Сливен е с най-много подадени блокове. Оценката и класирането на предложенията по процедурата бяха извършени от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на структурата за наблюдение и докладване – Дирекция „Жилищна политика“ към регионалното министерство. Редът и критериите за оценяване бяха съгласно т. 16 и т. 17 от Насоките за кандидатстване.

Общо 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини в страната са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Тя е в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

По първия етап на процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд ще бъдат инвестирани изцяло безвъзмездно близо 1,13 млрд. лв., се посочва още в сайта на министерството.