close
България

18,40 лв. здравна вноска за безработни

zdravno-osiguryavane

Хората, които сами внасят здравните си осигуровки – безработни, които не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса на труда, дължат по 18,40 лв. месечно, припомниха от НАП. Причината е, че от тази година влиза в сила по-висок минимален осигурителен доход, който вече е 460 лв. Според Закона за здравно осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват най-малко на половината от минималния месечен осигурителен доход, или върху 230 лв. за 2017 г.

Срокът за внасяне на здравни осигуровки е до 25-о число, следващ месеца, за който се отнасят. За януари 2017 г. крайният срок е 25 февруари. Здравата вноска за декември, която се плаща до 25 януари, е в досегашния размер от 16,80 лв.

Преди да започнат с внасянето на вноските, безработните трябва задължително да подадат декларация, образец 7, в офис на НАП по места. Ако не е попълнен въпросният документ, санкцията е от 500-1000 лв.

Здравноосигурителният статус не прекъсва, ако не са внесени три вноски през последните 36 месеца.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват вноски чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.