close
България

26 бургаски студенти премериха знания в образователната еко игра „Климатична фреска“

3

Общо 26 бургаски студенти премериха знания в образователната еко игра „Климатична фреска“, която се проведе във Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Участниците в климатичната фреска бяха разпределени в няколко работни групи и с интерес даваха идеи и надграждаха своите знания за климатичните изменения.

Така по един увлекателен и забавен начин участниците откриха връзката между причините и последствията, свързани с изменението на климата и се опитаха да потърсят възможни решения за овладяване и минимизиране на последствията от това. Сега участниците в климатичната фреска могат да станат фасилитатори и да продължат разпространението и приложението на вече изградените умения.

Организатори на събитието бяха отдел „Младежки политики и превенции“ на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Методът „Климатична фреска“ не само прави темата за изменението на климата по-достъпна и интересна за ученици, студенти и преподаватели, но и ги провокира да анализират и разбират по-добре важността на този проблем за света.