close
България

ScaleFocus Academy отново предлага безплатно ИТ обучение в Бургас

internet-komputer

ScaleFocus Academy обяви прием на курсисти по Java и JavaScript в своята регионална ИТ академия в Бургас.

„Обучението е насочено към хора с начални познания в посочените области, като целта е надграждане на знанията до високо професионално ниво. Курсът е интензивен, базиран на проекти и насочен към развиването на професионални знания и умения в изграждането на модерни и гъвкави уеб приложения с Java и JavaScript. В процеса на обучението студентите ще се учат да решават сложни технически проблеми и да разработват софтуер „от нулата“ в рамките на реален проект. Подаването на кандидатури е отворено до 18 февруари 2020 г., а най-добре представилите се курсисти ще имат възможност да започнат работа в ScaleFocus“, уточняват от компанията.

Kурсът е безплатен и е подходящ за студенти по ИТ, за млади разработчици с интереси за професионално развитие в областите Java и Java Script, както и за млади ентусиасти с базови познания в областта на програмирането. Кандидатите трябва да имат добри знания по основите на програмирането, структури от данни, алгоритми и обектно ориентирано програмиране.

Желаещите могат да подават заявления през сайта на ScaleFocus Academy. След провеждане на изпит по основи на програмирането, експерти от ScaleFocus Academy ще селектират най-добрите кандидатури и одобрените ще бъдат поканени да се включат във втория етап на оценка, представляваща среща на живо с екипа на академията. След приключването му ще бъдат подбрани 50 кандидати за обучение по JavaScript и Java.

Продължителността на курса е 3 месеца. Той ще се провежда в модерна форма на обучение, включваща присъствие на място и участие в практически занятия, както и самостоятелна подготовка по различни казуси. Задължителното присъствено време е около 10-15 часа на седмица, а самото обучение изисква поне 40 часа седмично интензивна работа. Освен водещия лектор на всяка от групите, в помощ на курсистите ще бъдат професионалисти ментори от ScaleFocus, които ще напътстват и подпомагат студентите в тяхното професионално израстване от „новобранци“ до истински инженери.

Обучението е базирано на работа по проекти, близки до реалните от практиката на ScaleFocus, а през последния месец се работи по финален, групов проект, който се защитава в края на курса. Оценяването е текущо по време на целия курс, като се оценяват показатели като качество на кода и др. В края на обучението работите на студентите се оценяват от експертно жури. Успешно завършилите курса получават сертификат от ScaleFocus Academy, а показалите отлични резултати ще имат възможността да започнат работа в компанията. „Ставайки част от екип от доказани професионалисти, това би било сериозна стъпка напред в израстването и професионалното развитие на младите хора, поели по пътя на успешната ИТ кариера“, споделят от ScaleFocus Academy. „В допълнение, придобитите в рамките на обучението ценни практически знания биха отворили вратите пред завършилите успешно курса за работа в големи софтуерни ИТ компании“, допълват от там. Най-добрите ще имат възможност да се присъединят към водещите технологични компании в страната, с които ScaleFocus си партнира.

ScaleFocus Academy се реализира с подкрепата на Община Бургас и работи активно с местните училища и университети за подсилването на ИТ общността в града. През октомври 2019 г. ScaleFocus стартира в морския град своята инициатива Pre-Academy Bootcamp, част от цялостния проект ScaleFocus Academy. Първият випуск курсисти в Bootcamp постигна сериозен успех с над 500 кандидати, от които 120 започнаха обучение след процес на подбор. Завършването им предстои до няколко седмици.

„ScaleFocus Academy ме предизвика да изляза от зоната си на комфорт. Курсът представя много от възможностите на Java. Информацията е поднесена чрез лесни за усвояване разписани примери. Менторите отделят достатъчно време за обясняването на всеки пример. Практическото решаване по време на лекции на примери от лабораторните упражнения също е изключително полезно. Лично на мен най-големи ползи ми носят предизвикателствата, поднесени под формата на задачи за самоподготовка след всяка тема“, споделя Георги Диманов. „Програмата на курса, теорията и упражненията полагат една много добра основа за последващо професионално развитие и усъвършенстване“, допълва Георги Дюлгеров, а Цвета Бозова добавя: „ScaleFocus Academy ми помогна много с това, че се научих да не се отказвам. Даде ми увереността, че с постоянство всичко може да се постигне.“ И тримата са настоящи студенти в подготвителния курс ScaleFocus Pre-Academy Bootcamp.

От ИТ компанията планират да открият клонове на академията и в други големи градове в България. „Ще работим с местни училища, университети и организации, за да предизвикаме интерес към ИТ и да изградим правилния модел за професионално развитие“, споделя Пламен Цеков, главен изпълнителен директор на ScaleFocus.

ScaleFocus Academy е най-голямата образователна инициатива, ръководена от частния сектор в България. Мисията на компанията е в структурите на академията да обучи безплатно в рамките на 5 години 10 000 квалифицирани специалисти за света на професионалните ИТ услуги, а инвестицията, която ScaleFocus ще направи през първите две години от реализиране на инициативата възлиза на около 1 милион лева.

„Целта на ScaleFocus Academy е да задържи младите и мотивирани хора у нас, да им даде възможност да получават безплатно знания и опит. Нашата индустрия е изправена пред несъответствието между търсенето и предлагането на мотивирани ИТ специалисти. Поставихме си нелеката задача да променим това“, казва в заключение Пламен Цеков.