close
България

Аварии на водопроводи в пенсионерски клубове е отстранила ремонтната група към Община Сливен

vodoprovod6647

Възникнали аварии на водопроводи  в пенсионерски клубове в Сливен бяха отстранени от ремонтната група към общинска администрация. За проблемите  сигнализираха в Общината председателите на клубовете. Взети са своевременни мерки за отстраняване на подредите.

Ниските температури през месец януари са предизвикали проблеми във водопроводните мрежи в някои от сградите. Със затопляне на времето са се получили течове и това е наложило ремонт.

Оказаната помощ е част от всекидневната работа на ремонтната група към Община Сливен.

Сред дейностите, които са извършени през 2016 година, са шпакловане, боядисване и възстановяване на ел.инсталация в сградата на детската градина в село Младово след пожар, боядисване в детската градина в град Кермен, боядисване на Общностен център в квартал „Българка“, боядисване на сгради в Общината. Служителите са възстановили ограда в училището в село Бяла. Ремонтирали са тротоарни настилки, поддържали са фонтани и чешмички. Извършили са аварийни ремонти  и поддръжка на обекти общинска собственост, в това число в детски ясли, детски градини, общински жилища, спортни зали детска млечна кухня, защитени жилища, крепост Туида. Направили са монтаж на пейки и др.