close
България

Апелативен съд –Бургас потвърди санкция от 132 764 лв. на търговско дружество

syd

Бургаският апелативен съд потвърди решение на ОС – Сливен, с което на търговско дружество „Йопс“ ЕООД гр. Нова Загора, в качеството му на юридическо лице е наложена имуществена санкция в размер на 132 764,66 лв. представляваща получена от дружеството облага, в резултат на извършено от управителя Пламен П. престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, предл.1, т.6 и т.7 вр. чл.26, ал.1 от НК, съобщиха от съда.

Управителят и едноличен собственик на търговското дружество Пламен П е признат за виновен по наказателно дело по описа на Окръжен съд – Сливен в това, че през периода от 16.08.2010 г. до 24.03.2014 г., в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „Йопс“ ЕООД – Нова Загора, като посредствен извършител чрез Иван И. от гр. Нова Загора (управител на „СФУ Консулт 7″ ЕООД – Нова Загора, на което е възложено счетоводното обслужване на „Йопс“ ЕООД – Нова Загора), избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 87 989, 11 лв. дължим данък по ЗДДС и 44 775,55 лв. дължим данък по ЗКПО, поради което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата и наказание конфискация на на ½ ид.ч. от лек автомобил„Опел Вектра”.

Присъдата на ОС – Сливен по наказателното дело е обжалвана пред въззивната инстанция и не е влязла в сила. В хода на наказателното производство ОП – Сливен е внесла предложение за налагане на имуществена санкция по реда на чл. 83 а от Закона за административните наказания и нарушения.

Представените пред двете инстанции доказателства обосновават извода за престъпна дейност на управителят и собственик на дружеството, довела за получена облага в особено големи размери.

Липсата на влязла в сила присъда не е абсолютна пречка за налагане на имуществена санкция по Глава четвърта от ЗАНН, посочва в решението си Апелативен съд – Бургас.

Законът е предвидил изрична възможност за възобновяване на административно наказателното производство в случай, че представителят на юридическото лице бъде оправдан или наказателното производство спрямо него бъде прекратено.
Въззивният съд е направил извода, че в случая са налице всички законови предпоставки за налагане на имуществена санкция на юридическото лице „Йопс“ ЕООД – гр. Нова Загора.

При служебната проверка на решението Апелативен съд – Бургас не е констатирал нарушения допуснати в първоинстанционното производство, поради което е потвърдил акта на ОС – Сливен.

Решението е окончателно.