close
България

Безработицата в Сливен намалява

rabota

Временната заетост през лятото е понижила безработицата в област Сливен, съобщи директорът на Дирекция „Бюро по труда“  Тихомира Димитрова. Равнището на безработицата за месец май е 10,8%, като по този показател областта се нарежда на 23 място от 28 области в страната.

Най-много работни места за месеца са заявени за хотели и ресторанти, търговия, автосервизи, селско и горско стопанство.  Димитрова коментира, че се отчита спад на младежката безработица в областта.

В сравнение с миналата и поминалата година доста е намалял броя на младежите, които са регистрирани при нас. От близо 30% спрямо всички регистрирани в момента са около 15%.

През месец май  работа са започнали 526 души, като 136 от тях са наети по оперативна програма „Човешки ресурси“ и мерките за заетост от Закона за насърчаване на заетостта. /БНР Бургас