close
България

Битово-фекални води от Ямбол изтичат в Тунджа

qmbol-reka-tundja

Специалисти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора установиха изтичане на битово-фекални води в река Тунджа от смесената канализационна система на Ямбол в централната част и в някои квартали на града.

Издадени са предписания на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД и Община Ямбол, съобщиха от инспекцията. В тях се посочват мерки за спиране на замърсяването на реката и ревизия на канализационните шахти.

От инспекцията изискват също информация за етапа на реконструкция на главния колектор за отпадни води при изграждането на интегрирания воден цикъл в града.

Общината е получила разрешително за заустване на отпадните води по време на проектирането и строителството на канализационната мрежа и водопровода, но през есента изграждането им бе спряно.

Сигнал за изтичане на фекални води в посочения участък на река Тунджа е подаван в РИОСВ-Стара Загора в края на 2015 г. Извършената проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара Загора, съвместно със служители на община Ямбол, установи че изтичането на битово-фекални отпадъчни води вече е преустановено, а причината са дейности по реконструкцията на Главен колектор ІХ.