close
България

Близо 7000 врабчета у нас преброиха природолюбителите

vrabche

6706 врабчета преброиха доброволци в националната кампания за преброяване на тези птици.

Инициативата се проведе на 8 април и в нея се включиха над 550 души, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.
Най-много са регистрираните домашни врабчета (70%), следвани от полското врабче (27%) и испанското (3%). Испанските врабчета заемат най-малък относителен брой, тъй като все още мигрират и не всички са се завърнали по гнездовищата си.

Преброителите наблюдаваха птиците в над 580 точки за наблюдение в над 130 населени места, като 38% от наблюденията са в София. Най-много хора са броили птици в междублокови пространства, паркове с дървета и храсти и тихи улици.

В 16% от местата не са установени никакви врабчета. В това число влизат както големи градове, така и малки населени места.
Най-висок брой места с нулеви наблюдения има в София – 64% от всички места, където не са наблюдавани врабчета.

Резултатите от преброяването доказват, че врабчетата избягват места за живот, където нивата на шум са високи и липсват зелени площи, а предпочитат среда с разнородни местообитания, която им осигурява оптималните условия за гнездене и хранене.

Най-много птици са установени в дворове на къщи и селски улици (средно по 12-13 птици на точка), а най-малко врабчета има около булеварди (средно 5 на точка). Резултатите потвърждават предварителните хипотези, че шумните места не предлагат благоприятни условия за гнездене на врабчетата, докато къщите с дворове предлагат оптималните условия за съществуването им.