close
България

Бургаската апелативна прокуратура протестира оправдателната присъда на бившия кмет на Община Царево – Петко Арнаудов

syd

Апелативна прокуратура-Бургас протестира оправдателната присъда на бившия кмет на Община Царево – Петко Арнаудов. Той е подсъдим за това, че в периода 02.08.2005год. до  16.09.2005г. в гр.Царево, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „Б”, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Царево, нарушил служебните си задължения по Закона за устройство на територията, с цел да набави за  юридическо лице облага, като на 16.09.2005г.  сключил договор, окончателен по смисъла на  чл.15 ал.7 от ЗУТ, за прехвърляне на право на собственост след промяна на регулационни граници на урегулиран поземлен имот, съобщиха от прокуратурата.

С този договор  подс.Арнаудов е прехвърлил собствеността на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 424/794кв.м. идеална част от УПИ ХІІ, кв.82, за сумата от 31 800лв., като от това са настъпили значителни вредни последици за  Община Царево, в размер на 137 800 лв., представляващи разликата  между продажната цена на имота и средна пазарна цена и престъплението е свързано с продажбата на общинска собственост – престъпление по чл. 283а, т.1, вр. чл. 282, ал.2, пр.1 и пр.2, вр. ал.1, пр.1 и пр.3 НК.

Очаква се произнасяне на Върховен Касационен съд по делото.