close
България

Бургас протяга ръка на италианския бизнес

11851

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и СНЦ „Българо-италиански център Да Винчи“ подписаха меморандум за сътрудничество. Партньорството ще има за цел прилагането на иновативен подход в създаването на среда за  инвеститорите, в която страните да общуват по-ефективно, да изградят взаимно доверие на база споделени културни ценности и като резултат да установят по-тясно сътрудничество.

Община Бургас и ръководството на „Индустриален и логистичен парк“ АД  са си поставили за цел привличането на все повече чуждестранни компании, които да развиват своя бизнес в региона. Една от целите на СНЦ „Българо-италиански център Да Винчи“ е да участва в разработването на модели и механизми за откриването на нови международни въздушни и морски линии до Бургас. Това дава добра основа за сътрудничество на местно ниво.

Италия е един от водещите търговско-икономически партньори на България, така че „Индустриален и логистичен парк“ АД има интерес да установи по-широки контакти с утвърдени италиански фирми, които да направят своята инвестиция именно в Бургас.