close
България

Бургас с нов Дневен център за лица с леки психични разстройства

dneven-centyr-psihichni-problemi-burgas

Новият Дневен център за лица с леки психични разстройства е напълно оборудван и готов да приеме своите ползватели.  Той бе символично открит от зам.-кметовете Руска Бояджиева и д-р Лорис Мануелян. Церемонията започна с освещаване на помещенията, където е настанен, извършено от архиерейския наместник в Бургас отец Севастиян. Присъстваха още ръководителят на проект Мая Велчева – директор на дирекция „Европейски политики“, Мая Казанджиева – директор на дирекция „Социални дейности“, Тони Костова – директор на „Социално подпомагане“ и др.

С реализацията на този проект Община Бургас подкрепя модерната грижа за хората с психични разстройства. Доказано е, че ако бъдат изолирани и несоциализирани, те се влошават още повече.

Дневният център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства ще предложи комплекс от услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти, предоставяне на храна.

Преки ползватели на програмите и услугите ще бъдат около 30 потребители, лица с психични и поведенчески разстройства, пълнолетни мъже и жени с ниска степен на зависимост от грижи, както и членове на семейства на хора с психични разстройства.

Центърът разполага с отлична материална база, изцяло ремонтирана. За  обезпечаване на дейността е осигурено модерно обзавеждане и оборудване. Центърът се помещава на втория етаж в сградата на бившия Отрезвител на ул. „Иван Богоров“ 19 и разполага с  кабинети по психо и социална  рехабилитация, арттерапия, занимателна терапия; трапезария, която се използва и за активираща терапия (модул готварство); компютърна зала; санитарни възли. За дневните занятия на потребителите са закупени музикална уредба, китара, фотоапарати, различни настолни игри и дори конзола за видеоигри.

* В новия център се предвижда да бъдат внедрени и използвани следните програми:

Програма „Водене на случай“

Воденето на случай е психично-здравна практика, която  цели цялостното поддържане на физическото и социално обкръжение  на психично болния по начин, улесняващ  неговото физическо оцеляване, личностово развитие, социално участие и възстановяване или адаптация към психичното разстройство. Целта е да се оказва краткосрочна или  дългосрочна подкрепа и съдействие за решаването на ежедневни задачи в живота на потребителя, като се създава  подкрепяща среда, интегрираща усилията на различни професионалисти и загрижени лица около потребителя. Прилагането на метода гарантирано подобрява качеството на живот на потребителя и неговото семейство.

Програма „Обучение в социални умения“

Тренирането в социални умения, което обхваща методи за подобряване на междуличностните отношения в дейностите на всекидневния живот, семейството, работата и приятелските контакти, е ефективен и новаторски подход за лечение и рехабилитация на широк кръг психиатрични пациенти. В основата му лежи схващането, че чрез самостоятелно справяне и компетентност могат да се превъзмогнат или възпрепятстват неблагоприятните ефекти на стреса и уязвимосттта към рецидиви и да се подобри психосоциалното функциониране.

1. Трениране на социални умения за приятелства и срещи.

2. Обучение в сътрудничество за лечение и самостоятелeн контрол над  лекарствената терапия и  симптомите на болестта.

3. Правата ми като пациент и гражданин – осигуряване на знания за правата и задълженията на гражданите на Република България; запознаване с  Конституцията на РБ и на Европейския съюз.

4. Обучение на пациенти и близките им за живот с болестта – разпознаване на предвестниците на влошаване като основа за управлението на психичните кризи.

5. Формиране на умения за самостоятелен живот – справяне с управлението на бюджет и разходи, намиране на работа, придобиване на хигиенни навици и умения за самообслужване, повишаване  автономността на болния член на семейството.

6. Справяне със специфични проблеми и различни видове кризи -придобиване на умения за справяне в стресови ситуации, за овладяване на гнева, за търсене на решения на проблема.

7. Обучение в компютърна грамотност.

Програма „Арт терапия“

Арт терапията е метод на работа, който се използва както с лечебна цел, така и с цел да хармонизира развитието на човека. Поради своята специфика тя има безспорно предимство пред другите форми на психотерапевтична работа, основаващи се основно на вербалната комуникация. При нея се акцентира върху невербалното общуване и това я преви ценна за онези групи пациенти, които имат затруднения при речевото общуване, при посттравматични, депресивни състояния и др.

Чрез арттерапията ще се намали степента на изолираност и самота.

Планират се средните основни дейности:

– Рисуване по зададени теми;

-Моделиране – оформяне на интериор с природни материали, изработване на пана, картички,  изработване на изкуствени цветя от хартия или пластмаса, декоративни изделия от борови кори, мозайки и колажи,изработване на бижута, фигурки, украсяване на саксии и др.;

– Конструиране;

– Изработване на сувенири;

– Изработване на картички и др. за различни празници;

– Изработване на мартеници;

– Изработване на декоративна украса за различни празници – Коледа, Нова Година, Великден и др.

– Музикотерапия- възприемане и изпълнение на музикални    изпълнения, любими песни, на ритъм и динамика, релаксация

– Библиотерапия – четене,осмисляне,обсъждане на художествена литература по избор

– Други дейности – по инициатива на екипа и на пациентите.

Програма „Терапевтична фотография“

Фото терапията представлява иновативен социален и психотерапевтичен подход. Тя  използва фотографията като средство, насърчаващо комуникацията и себеизразяването. В съвременното общество много хора страдат от затруднения в себеизразяването и в комуникацията, както и в способността си за емпатия и възможност за свързване с останалите, за изграждане на стабилна емоционална връзка.

Фотографиите на хората с психични проблеми  могат да бъдат разглеждани като важно комуникативно средство и документ за себеизразяване.  Достъпът до собствено творчество дава възможност за опознаване на вътрешния им свят.

Фототерапията ще е част от седмичната програма на ЦСРИ. Тя ще се провежда два пъти седмично по 2 часа, според предварително утвърден график. Фототерапията  се осъшествява в отворени студийни  групи от потребители на услугата.

Програма „Кулинарен клуб и поддържане на средата“

Тази програма помага да се възстановят или усвоят домакински умения за поддържане на бита, кухнята, средата на живот, за да могат потребителите да бъдат полезни не само за себе си, но и за околните. Участниците в нея ще овладяват знания и умения в различни насоки:

1. Кухня;

2. Бюджетни средства и пазаруване;

3. Хигиенни и битови навици;

4. Цветарство.

Проект „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас“, мярка 1: „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“, се осъществява по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. Той се изпълнява от Община Бургас, в партньорство  със специалисти от Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас.