close
България

БЧК ще раздава храни до 4 май

pomotshi-bchk

До 4 май от Българския Червен кръст раздават помощта от пакетирани храни. Те призовават хората да посетят раздавателните пунктовете на организацията, за да получат срещу подпис и документ за самоличност полагащите им се хранителни продукти.

На включените в списъците на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се полагат по 16,320 кг от седем вида храни: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг.

Право на тази помощ имат:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;
  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;
  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към октомври 2016 г.;
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към февруари 2017 г.

Допълнителна информация може да бъде предоставена в областните/ Столичната организации на БЧК.
Помощта е по „Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане“ на ЕС. Графикът за раздаване на продуктите в цялата страна е публикуван на интернет страниците на БЧК /www.redcross.bg/, на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК.