close
Свят

България се представи с 18 фирми на сладкарско изложение в Германия

IMG_3154

В периода 29.01 – 01.02.2017г. се проведе едно от най-големите международни изложения за захарни и сладкарски изделия ISM 2017 в Кьолн, Германия. България взе участие с национален щанд, на който се представиха 18 фирми. Той се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Агенцията финансира частично участието, като пое между 75% – 85% от разходите за наем на изложбена площ и цялостното изграждане на конструкцията на щанда. Българските компании, които взеха участие на изложението са:

ЗДРАВОСЛОВЕН БЪМЕТАНГ 1 ЕООД;

ПЕН ДОР АД;

СЛАДЪК ПЪТ ООД;

ТИП КОНСУЛТРЕЙД ООД;

СЛАВЯНКА ЕАД;

СУПЕР ФУУДС ООД;

МАРТИС 09 ООД;

ХЕЛТИ БАРС ООД;

ДЮСЕНА ООД;

ЕКОПРОД ООД;

МЕЛБОН АД;

ЕЦЕ ТРЕЙДИНГ ЕООД;

ЕКСПРЕС 2 Д ЕООД

ИНТЕРДРИНК ЕООД;

Саймекс 97 ООД;

Корона М ЕООД;

Хлебозавод Тимс ЕООД;

Шоко Тим ООД.

Фирмите бяха разположени на обща изложбена площ от 208 кв.м. Целта на организираното българско участие бе да се осигури възможност на производителите да осъществят контакт с чужди такива, което да доведе до евентуална бъдеща съвместна работа. ISM е изложение, което дава възможност за обмен на знания, технологии, идеи и сключване на бъдещи партньорства. Участието на изложението се организира в изпълнение на дейностите по проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.