close
България

Бюджет 2018 мина на първо четене в парламента

budjet

Държавният бюджет за 2018 г. мина на първо четене в парламента. Той беше подкрепен от 126 депутата, 96 бяха „против“, а един се въздържа. Според Министерство на финансите през 2017 г. българската икономика се очаква да отбележи реален растеж от 4%.

За 2018-а се предвижда икономическият ръст слабо да се забави до 3,9%. Крайното потребление ще се повиши с 4,7%, а ръстът при инвестициите ще се ускори до 4,3%.

При засилване на вътрешното търсене растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7,1%. В резултат нетният износ ще има отрицателен принос към растежа на БВП от 0,5%.

За периода 2019-2020 г. се очаква ръстът на БВП да се запази на ниво от 3,9%. Вътрешното търсене ще остане водещо за повишението на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите.

През 2018-а нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2%. Равнището на безработица ще продължи плавно да намалява и през 2020 г. се очаква да достигне 5,6%.

Средногодишното повишение на индекса на потребителските цени през 2018 г. се прогнозира да бъде 1,4 %, а инфлацията в края на годината да достигне 1,6%.

В средносрочен план за данъците не се предвиждат значителни промени, като се запазва правителственият приоритет за ниски данъци. В прогнозата за приходите са отчетени потвърждаващите се и в настоящата есенна макроикономическа прогноза положителни тенденции за стабилизиране на националната икономика.