close
България

ВиК – Сливен започна инициатива за работа с ромското население

vik_sliven

Инициатива за работа с ромското население стартираха „ВиК“ – Сливен и кметството в село Крушаре. Целта е да се разяснят основни правила в отношенията на водното дружество с потребителите на вода от ромските махали. Инициативата започна с обща среща в евангелска църква в ромската махала на селото, в края на миналата седмица. Представителите на „ВиК“, кметът Димо Станков  и жителите на ромската махала набелязаха проблемите на водоснабдяването в ромския квартал. Между тях са на неплащането на изразходваната вода от потребителите, незаконното прикачване към мрежата, липсата на водомери, проблемът с узаконяването на водопроводи и имоти, разхищаването на питейна вода. „Отношенията ни с абонатите се основават на правила, утвърдени от МРРБ, които трябва да се спазват. Електроенергията за доставяне на вода от помпените станции е скъпа, материалите за отстраняване на авариите – също, водата трябва да се плаща редовно. – заяви на срещата управителят на „В и К“ инж. Севдалин Рашев, който призова потребителите да подават всички сигнали за нередности и проблеми в управлението на дружеството, за да се потърси решение. – „Тук сме, за да постигнем добронамерено споразумение за коректност.“ – заяви той.

340 000 лева дължат за последните 10 години на „ВиК“ 101 неизрядни платци от ромската махала, заяви началникът на направление „Инкасо“ Росен Станев. Всеки от длъжниците има по около 150 неплатени фактури. Водомерите на някои абонати отчитат по 100 и 200 кубика разходвана вода месечно, посочи началникът на селския район на община Сливен Гено Пенков.

Представителите на ромската общност обещаха да заплащат, заедно с новите месечни сметки, и стари задължения. От „ВиК“ – Сливен поеха ангажимент от понеделник да започне монтирането на водомери в ромската махала на Крушаре. Кметството в селото ще съдейства за установяване на абонати, потребители, адреси, както и за почистване на шахтите. Целта на инициативата за работа с ромското население е да се намерят пътища за разбирателство и баланс на интересите. От инициативата се очакват конкретни резултати. Тя ще бъде разширена и в други села на община Сливен и Сливенска област.