close
България

„ВиК“ – Сливен изготвя строителната документация на новата пречиствателна станция в Котел

vik_sliven

„ВиК“ – Сливен изготвя строителната документация на новата пречиствателна станция за питейни води на Котел. За строителството й в местността Изворите Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява финансиране от 1 800 000 лева, авансът от 300 000 лева вече е в община Котел. Пречиствателната на Котел и прилежащите й съоръжения ще се изграждат на площ от над 6 000 кв. метра. Дебитът от 50 литра в секунда е достатъчен за нормално задоволяване на нуждите от питейна вода във възрожденския град, смятат ВиК-експертите.

Освен Изворите – основния водоизточник на Котел, пред узаконяване е нов водоизточник в местността Трите вятъра, който може да осигурява допълнителни водни количества до 20-30 литра в секунда. Ще бъде изграден и нужния довеждащ водопровод от Трите вятъра до новата пречиствателна станция и водопроводната мрежа на Котел. Това е спасителен вариант за котленското безводие, причинено от изсичането на големи площи гори във вододайната зона на града, заяви управителят на „ВиК“ – Сливен инж. Севдалин Рашев. Изсичането на дървесните площи причинява не само безводие през лятото в Котел, но и периодично замътване на водата, доставена по гравитачен път, тъй като липсва естествената пречистваща сила на гората.

Община Котел и „ВиК“ – Сливен работят съвместно за изграждането на новите съоръжения и решаването на проблема с безводието на Котел.