close
България

„ВиК“ – Сливен спечели европейско финансиране за социален проект

vik_sliven

„ВиК“ – Сливен спечели европейско финансиране по изработен проект за напредък в социалната област по програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

Проектът на стойност 360 578 лева е за закупуване на работно облекло за служителите на дружеството, обзавеждане на помещения за отдих и хранене в някои звена, сред които Централната помпена станция „Червенаково“ и помпена станция „Карандила“, както и за извършване на строителни дейности и хидроизолация. Срокът за  реализиране на проекта е 15 месеца. Предстои подписването на договор.

Стойността на необходимото на служителите  работното облекло представлява сериозно перо от бюджета на „ВиК“.

Управителят на дружеството инж. Севдалин Рашев изрази задоволство от постигнатото проектно финансиране, което подпомага сериозно ефективността на социалните услуги, респективно – производителността и професионалното адаптиране на заетите във водния сектор в Сливенска област.