close
България

ВКС оправда всички подсъдими по САПАРД

image_5860614_302

Върховният касационен съд (ВКС) оправда всички подсъдими по мегаделото за пране на 7,5 млн. евро от програма САПАРД.

Това са бизнесмените Людмил Стойков, Марио Николов, съпругата му Марияна, Ана Шаркова, Валентин Ангелов и Иван Иванов, а според обвинението прането на пари е ставало чрез източване на 7,5 млн. евро от САПАРД.

При схемата стари машини за месопреработка са представяни за нови.

Тричленният състав на ВКС пише в мотивите си, че касационната проверка не е установила съществени нарушения на процесуалните правила, довели до опорочаване на вътрешното съдийско убеждение на предходния съдебен състав. Вътрешното убеждение на съдебния състав е формирано съгласно чл. 14 от НПК на базата на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

Според върховните съдии в мотивите на САС детайлно, обективно и аналитично са разгледани всички данни относно създаването на процесните дружества, кандидатстването им за финансова помощ по програма САПАРД, получаването на субсидията и разпореждането с нея.

От тях съдът е стигнал до заключение за несъмнени икономически връзки между дружествата, за близки отношения между Марио Николов и Мариана Николова (съпрузи) и Людмил Стойков и свидетелката Елза Радкова (фактически съжители), както и за познанства между част от останалите подсъдими.

Обвинението обаче не е ангажирало никакви факти, които да доказват нещо повече от тези принципно и конкретно легални обстоятелства.

Прокурорът не обяснява и не доказва как те са се развили до престъпна група със строго определена цел – изпиране на пари, чрез организаторска активност на Людмил Стойков и ръководни действия на Марио Николов.

Неясно защо прокурорът категорично свързва ръководството на „Палмигруп” АД с ръководството на описаната в обвинителния акт престъпна група.

В мотивите на ВКС пише, че въззивната инстанция основателно се е насочила и към дефицита на прокурорски твърдения за обстоятелствата, при които (в преследване на престъпна цел) всеки от подсъдимите е решил да се възползва от възможностите на програма САПАРД и е влязъл в контакт с останалите подсъдими със съзнание, че принадлежи към престъпно сдружение.

Той не се компенсира от развитото пред касационната инстанция становище на обвинението относно договорите за заеми между дружествата – бенефициенти и „Палмигруп”АД.

Те са определени като фиктивни, тъй като са само средство за последващо насочване на неправомерно получени суми към контролирано от подсъдимия Марио Николов дружество.

В обвинителния акт няма подобна трактовка на финансирането на проектите, с които е претендирана помощ по програма САПАРД.

Независимо от това, предходната инстанция задълбочено е изследвала тези контракти, проследявайки паричните трансфери след изплащане на проектните субсидии.

В мотивите на присъдата е отразено, че съдържанието на договорите не създава достатъчно гаранции за заемодателя, но прокуратурата не е релевирала никакви доказателства, че те са сключени с единствена цел да обслужат предварително взето престъпно решение за измамно получаване на пари по програма САПАРД и последващото им превеждане към сметката на „Палмигруп” АД.

От събраните доказателства съдът е установил, че заемите са преминали проверка на Държавен фонд „Земеделие” като част от бизнес плановете на дружествата и са надлежно осчетоводени, тъй като отразяват реално движение на суми.

Въззивната инстанция не е стигнала до нито един факт, който да се противопостави на тази констатация.

Според ВКС не е без значение и фактът, че от страна на „Палмигруп” АД договорите за финансова помощ са подписани от изпълнителния директор Иван Стефанов. Прокурорът не е заявил защо при това положение свързва Марио Николов с решението за финансиране на бенефициентите като част от престъпна схема. „Въззивният съд се е сблъскал с обща и абстрактна фразеология, в която присъстват обвинителни заключения, но липсват фактите, които да ги свържат с конкретно поведение на всеки от подсъдимите” – категорични са върховните съдии.

Срещу групата на Марио Николов още върви и друго дело – за източването на милионите от САПАРД в спецсъда. /24chasa.bg