close
България

Водата на Сливен отговаря на всички изисквания за чистота на питейната вода

22 март 5

До два пъти под допустимите стойности са показателите за мътност и наличие на манган в питейната вода на Сливен. Пробите са взети от шест района в Сливен и от основния водоизточник на града яз. „Асеновец“. Остатъчният хлор е под допустимите стойности. Не е установено замърсяване, нулево е наличието на нитрати и нитрити в питейната вода на Сливен. Физикохимичното изследване на водата се прави ежедневно в лабораторията за контрол на питейната вода на „ВиК“.

Водата на Сливен отговаря на всички изисквания за чистота на питейната вода, посочи управителят на „ВиК“ – Сливен Севдалин Рашев. Показателите на питейната вода са много добри, въпреки лекото замътване от дъждовете на реките Магарешка и Асеновска, което вече се успокоява.

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март. Денят на прясната вода е избран на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED) през 1992 година в Рио де Жанейро. Целта е да се привлече общественото внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Всяка година честването на Международният ден на водата е свързано с качеството на водата и предпазването й от замърсяване, което е определящо за здравето на хората и екосистемите. Снабдяването с чиста питейна вода и поддържането на канализация заемат централно място в борбата за подобряване на качеството на живота на хората.

В деня на Първа пролет, „ВиК“ – Сливен отбеляза и Световния ден на водата, с водосвет за здраве и благополучие. Ритуалът пред сградата на „ВиК“ отслужи отец Методи от храма „Св.Никола“, който благослови ръководителите, инженерите, служителите и работниците, чиято грижа е водоснабдяването и канализацията в региона на Сливен.