close
България

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД обявява открита процедура по ЗОП

vik_sliven

 

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен ”

Решението е публикувано в АОП под номер 798479

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=798479&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 798481

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=798481&mode=view