close
България

Връчиха сертификати и награди на участниците на Лятната IT академия в Бургас

6658

Кметът Димитър Николов връчи сертификати и награди на всички участници във второто издание на Лятната IT академия, която официално приключи днес. В нея се включиха 102 ученици  и 21 студенти. Лятната академия се организира от Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие, със съдействието на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, БСУ и Университет „Проф.  д-р Асен Златаров“.

Сформирани бяха следните групи:

Начинаещи

– 5 – 7 клас – Основи на програмирането (C++)

– 5 – 7 клас – Уеб и графичен дизайн

Напреднали

– 6 – 8 клас –  Програмиране C++

– 6 – 8 клас – Уеб дизайн

– 9 – 11 клас – Уеб програмиране

Студенти

– Курсът в Колежа по туризъм към Университет „Проф.  д-р Асен Златаров“ бе на тема Java програмиране и създаване на приложения за Android

– Курсът в Бургаски Свободен Университет бе на тема Разработване на Уеб и мобилни приложения

Обучението се проведе от висококвалифицирани преподаватели от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, БСУ и Университет „Проф.  д-р Асен Златаров“. Седмица преди края на заниманията бе проведена анкета с всички курсанти.

Обобщеният анализ  показва, че участвалите  около 100 ученика от  5 – 11  клас и 25 студента  от Бургаски университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ и БСУ, са завършили успешно обучението и общата средна оценка на организацията е 85 %.  Средният процент на отговорите при ученици и студенти относно уменията на учителите за преподаване е 90 %, като при учениците от 5-11 клас е 90 %, а при студентите 95 %. Относно оценката за разяснение и подкрепа от страна на учителите, средният процент е 92 %, като при учениците е 85 %, а при студентите 94 %. Всички ученици са отговорили, че са необходими по-добри условия за залите в ППМГ, 75 % са удовлетворени, а  96 % от студентите са доволни от залите във висшите учебни заведения. Средният процент на желание на всеки ученик и студент да посети Лятна IT академия през следващата година е 88 %, като при студентите е с 3 % повече от желанието на учениците (85 % – ученици, 90 % – студенти). Всички ученици и студенти са поискали да изучават  различни програми и да придобият нови компютърни умения, като работа с Coreldrow, компютърна графика, графичен дизайн, софтуерни и хардуерни науки, както и WEB дизайн, python-inno Db, С++.

Препоръки:

1. 30 % препоръчват залите в ПМГ да са с по-добри климатични условия.

2. 25 % препоръчват подмяна на мишки, екрани и клавиатури.

3. 25 % препоръчват програмиране на истински  3D игри и компютърна анимация.

4. 10 % от анкетираните препоръчват теорията и практиката да бъдат в равни модули.

Анализът е направен на база 70 % анкетни карти от 100 % участници. Анкетата няма задължителен характер, но има важна обобщаваща информация за оценка и бъдещо развитие на Лятната IT академия.