close
България

Все повече хора обръщат гръб на найлоновите торбички

nailonovi-torbichki-pazar

Все повече хора обръщат гръб на найлоновите торбички, показват данните от две изследвания на „Екзакта“, направени в началото и в края на 2016 г. То е по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от провежданите политики, съобщиха от ведомството, цитирани от Нова телевизия.

През март 36,4% от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички. В края на ноември делът им се увеличава на 44,9 на сто.

С 4 на сто, до 43 на сто, е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2 на сто- до 41,9%, на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват.

Това показва, че постепенно се променя отношението към отпадъците – на тях започва да се гледа като на ресурс.

Все повече българи полагат грижи и за чистотата на въздуха във всекидневието си. През март 25,3 на сто от анкетираните отговарят, че използват сухи дърва за огрев вместо мокри. За сравнение през ноември процентът им се увеличава на 28,9%. Известно е, че добре изсъхналата дървесина отделя по-малко прах в атмосферата, отколкото наскоро отсечената. Макар и бавно, нарастват и българите – с 1,8%, които използват целенасочено градския транспорт вместо личния си автомобил.

Запитаните осъзнават, че основна причина за замърсените територии в страната са хората поради липса на екологични традиции и култура. На тази позиция са 60,6%.