close
България

Все по-ефективно поддържане на зелените площи и четвъртокласната пътна мрежа в община Нова Загора

DSC02182

Община Нова Загора вече ще ползва нова механизирана техника за поддържане на зелените площи и пътните банкети на четвъртокласната пътна мрежа. Новата машина е закупена по идея на кмета Николай Грозев, с цел постигане на по-голяма ефективност за подобряване и улесняване работата в отдел „Озеленяване“.

„Грижим се целогодишно за състоянието на пътната настилка и безопасността на движение по четвъртокласната пътна мрежа. Механизирайки дейността, ще можем да се справим по-лесно с проблема с бързо избуяващата растителност, закриваща табелите и пътните знаци и затрудняваща видимостта. Въпреки ограничения финансов ресурс, с новозакупената техника ще бъде осигурена поддръжката на 120 км четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Нова Загора.” – каза кметът Грозев.

Закупената от Община Нова Загора нова техника за почистване и раздробяване на клони, храсти и гъста растителност е с работна ширина и височина на шредера 180 см, като диаметърът на раздробяваните клони е близо 5 см. След вертикалното и хоризонтално нарязване на биомасата не е необходимо почистване, защото клоните се компостират изцяло.