close
България

Всяко пето дете се е срещало с човек, когото познава от интернет

deca-internet

87% от българските деца използват интернет и този процент всяка година се повишава. Всяко пето дете е имало среща с човек, с когото се е запознало в социалните мрежи. 48% от децата не могат да различат в тази среда дали една информация е истина, или лъжа.

Това стана ясно по време на конференцията на тема „Състоянието на децата в дигиталния свят през 2017 г.“, организирана от УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

„Има около 300 млн. деца по света, които нямат интернет и това трябва да се промени, защото сред тях са и деца в неравностойно положение, живеещи сред лишения. Нашата задача е всяко дете по света да има такъв достъп. Но интернетът, освен потенциал, носи и риск от престъпления. Затова е необходимо да повишим информираността на децата и на родителите за това, да ги предпазим от опасностите, които дебнат в дигиталния свят“, заяви Мария Хесус Конде, председател на УНИЦЕФ за България.

„Дигиталните технологии са променили света, но те са променили и самите деца“, заяви от своя страна Клара Сомарин, специалист „Закрила на детето, експлоатация и насилие“ в УНИЦЕФ.

„В Африка над 60% от децата нямат интернет, докато в Европа този процент е 4. Тези числа говорят за маргинализация на определени слоеве от населението, на цели държави и региони, което намалява шансовете им за успех в живота. От друга страна, насилието, сексуалните престъпления и агресията навлязоха и в интернет по начин, сходен с този, който е в самия живот. Никога не е било по-лесно, отколкото сега, в интернет да се стигне до едно дете и да се превърне в жертва“, каза още Сомарин.

Видовете рискове за децата в интернет са сексуално изнудване и съблазняване, стават жертви на нападение на връстници, кибертормоз. Често децата сами се подлагат на риск, давайки ненужна информация.

Младите хора на възраст 15-24 години са най-свързаната възрастова група. В световен мащаб 71% от тях са онлайн, в сравнение с 48% от общото население. Един на всеки трима интернет потребители в света е дете или подрастващ под 18-годишна възраст. Все повече доказателства сочат, че децата имат достъп до интернет от все по-ранна възраст. В някои държави е вероятно децата на възраст под 15 години да използват интернет, колкото възрастните над 25 години.

Смартфоните подхранват т.нар. култура на спалнята, като онлайн достъпът за много деца става по-личен, по-интимен и по-слабо контролиран. Свързаността може да промени правилата на играта за някои от най-маргинализираните деца в света, като им помогне да реализират своя потенциал и прекъсне междупоколенческите цикли на бедност.

Около 29% от младите хора по света – около 346 милиона души, не са онлайн. Африканските младежи имат най-малък достъп. Децата, които разчитат по-скоро на мобилни телефони, отколкото на компютри, могат да получат не най-добрия онлайн опит, а тези, които не притежават дигитални умения или говорят малцинствени езици, често не могат да намерят съответното онлайн съдържание. Дигиталното разделение също така отразява преобладаващите икономически несъответствия, като увеличава предимствата на децата от по-богатите среди и не осигурява възможности на най-бедните деца. Съществува и дигитална неравнопоставеност между половете. В световен мащаб 12% повече мъже, отколкото жени са използвали интернет през 2017 г. В Индия по-малко от една трета от интернет потребителите са жени.