close
България

В Бургаско забраниха пазарите на птици заради птичия грип

kokoshki

В Бургас взимат превантивни мерки за предотвратяване на птичия грип, съобщиха от областната управа. Те са набелязани на заседание на Областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител проф. Севдалина Турманова.

Забранява се провеждане на пазари и изложби за птици на територията на област Бургас. Започват съвместни проверки от служителите на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) с представители на орнитоложките дружества, ловнорибарските дружества и държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.

Собствениците на кокошарници и „задни дворове“ не трябва да допускат излизането на птиците извън дворовете. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения. Птицевъдите трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици.

Ветеринарите препоръчват незабавно да бъдат уведомявани при болест или повишена смъртност на отглежданите птици. Съветва се да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашните.

Служителите на областната дирекция за безопасност на храните ще извършват по места клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца ще взимат проби от домашни и диви птици за вирусологично изследване.

Птицевъдните обекти в областта ще бъдат под постоянен контрол относно спазването на мерките за биосигурност, уверяват от Областната епизоотична комисия. /news.bg