close
България

В Бургас спасиха защитен вид птица

тръноопашата потапница

След постъпил сигнал за птица в безпомощно състояние в комплекс „Лазур“ Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е извършила незабавна проверка, съобщават от РИОСВ-Бургас.

Установено е, че птицата е млад женски екземпляр от вида тръноопашата потапница и не може да лети. Птицата е изпратена за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Потапницата е защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие. В България се среща през зимата във влажните зони по морското крайбрежие, като най-голямото зимовище за страната е езерото Вая.