close
България

В началото на месец септември ще се проведе допълнително класиране за 1 клас в Сливен

obtshina-sliven

Поради наличието на свободни места в някои от училищата на територията на Община Сливен, в началото на месец септември ще се извърши още едно класиране за учениците в 1 клас за учебната 2017/ 2018 година.

Свободните места ще бъдат обявени на 01 септември, а класирането ще бъде извършено последния график:

4 класиране
Дата Дейности по приема
1 Начална дата за отваряне на системата

01 септември 2017 г.

От 10 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.
2 Крайна дата – затваряне на системата

05 септември 2017 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.
3 Дата на класиране

07 септември 2017 г.

Обявяване на резултатите от класирането
4 Начална дата – записване

08 септември 2017 г.

От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в училището, в което са приети.
5 Крайна дата – записване

13 септември 2017 г.

До 17 ч. на тази дата се записват/ отказват.

Всички родители, които не са подали заявления за кандидатстване при провеждането на предходни три класирания, могат да го направят чрез електронната система за прием (https://priem.sliven.bg:3443) или на място в училището.

В случай, че детето вече е класирано и записано, но родителят желае да кандидатства за друго училище при обявено свободно място, то това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика.

При формиране на класирането, електронната система за прием определя случайно число за всяко едно от заявленията, които участват в класирането. Когато две или повече деца са с равен брой точки за едно и също желание, системата ги подрежда във възходящ ред, от най-малкото случайно число към най-голямото. Родителите може да се запознаят подробно с начина, по който се определя случайният принцип на номерата на децата от тук: https://priem.sliven.bg:3443/lastRating.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от класирането, губят входящия си номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление на следващо класиране.