close
България

В официалния сайт на община Сливен е поставен банер „Синя зона”

obtshina-sliven

В официалния сайт на община Сливен, от дясната страна на екрана, е поставен банер „Синя зона”.

Това е линк към банера: http://www.sliven.bg/index.csp?f=OPGM-Sliven

Тук гражданите може да получат пълна информация за обхвата, знаците и правилата на Синята зона. Също така са посочени образци на документи, режима на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора в неравностойно положение, както и освободени от заплащане МПС.

С Решение на Общинския съвет е приета Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен. Платеното паркиране е в часовия диапазон от 08:00 часа до 18:00 часа. Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й; принудителните мерки, които се прилагат. Таксата за платено паркиране се определя от Общинския съвет.