close
България

В Сливенска област общините и бизнесът са защитили 244 европроекта

oblastna-sliven

244 европейски проекта са били изпълнени или в момента се изпълняват в четирите общини и представителите на бизнеса в Сливенска област от 2007 година до края на май 2018 година, съобщи на пресконференция областният управител Чавдар Божурски. Стойността на европроектите възлиза на 309 662 892,16 лева или малко над 1 400 лева на човек от населението на областта /според последното преброяване/. Данните почиват на сведения от Информационната система за управление и наблюдение на средствата в ЕС /ИСУН/ и от общинските администрации. Липсва пълнота на статистиката за проектите по Програмата за развитие на селските райони, до която имат достъп общините Нова Загора, Котел и Твърдица. Областната администрация разполага и е включила данните за европроектите на общинските администрации по тази програма. Не са включени данните за проектите на бизнеса и други бенефициенти по програмата, тъй като те не се отразяват в ИСУН или друг подобен публичен източник.

Статистиката за четирите общини в Сливенска област е следната:

През двата програмни периода на територията на община Сливен са изпълнени или в момента се изпълняват 56 европроекта на общинската администрация за близо 129,4 млн.лева. Над 105 млн.лева са средствата по европроекти на бизнеса, с които основно са разкрити нови работни места, закупено е оборудване, въведени са иновационни технологии, стартирала е самостоятелна стопанска дейност, извършено е обучение на персонала и др. В бройката са включени и по-малки проекти на учебни заведения и неправителствени организации.

На територията на община Нова Загора са приключени или се работи и в момента по 36 европроекта /15 – на общинската администрация и 21 – на бизнеса и други субекти/ на стойност близо 23 млн.лева. През първия и от началото на втория програмен период досега общинската администрация в Нова Загора успя да извърши цялостни ремонти на инфраструктурата и да подобри значително градската средства със средствата от ЕС.

В община Котел: 23 проекта за 34,3 млн.лева. Усвояването на средства от бизнеса е свързано с 2 проекта, а по проект на Министерството на културата са предвидени средства в размер на 3,8 млн.лева за ремонт на НУФИ. Общинските проекти са 20, свързани са с подобрения в инфраструктурата и „Топъл обяд“. Средствата, които ще бъдат усвоени през този кметски мандат са три пъти повече в сравнение с предходния.

На 20,3 млн.лева възлизат 18-те европроекта на територията на община Твърдица. Бизнесът е защитил 5 проекта за 4,4 млн.лева. Останалите средства са по проекти на общината, с тях са направени основни ремонти на спортни съоръжения, предстоят подобрения на инфраструктурата.

В Сливенска област тепърва предстои усвояването на 102 млн.лева с ДДС по проект на МРРБ, който ще се изпълни от „В и К“-Сливен, за основни ремонти в Сливен и Нова Загора.

Областната администрация съвместно с Областния информационен център ще продължи да популяризира новите процедури и добрите практики в работата с европейски средства.