close
България

В Сливенско съхнат иглолистни гори

syhnat-iglolistni-dyrveta

Над 14 000 декара иглолистни гори на територията на Регионалната дирекция по горите – Сливен съхнат. Това обяви пред БНР директорът ѝ инж. Мирослав Маринов. Причината е бързо разпространяваща се фитопатогенна гъба и насекоми корояди.

Предстои в засегнатите горски площи да бъде направена санитарна сеч, а заразените дървета да бъдат изнесени извън района на насажденията, каза директорът на Регионалната дирекция по горите Мирослав Маринов. Той обяви, че след сечта в тези площи има опасност от свлачищни процеси и наводнения. Като най-застрашено селище той посочи град Твърдица.

Съществува една опасност – след оголване на тези площи да се активизират някои порои и за това ние ще бъдем там доста по-активни и ще залесяваме навреме.

Според анализът на специалистите от лесозащитната станция във Варна няколко са факторите за съхненето на иглолистните гори в Сливенско – надморска височина, възраст, резките температурни амплитуди и насекомни вредители.