close
България

В Сливен контролът на питейната вода е зачестен

vik_sliven

Съгласно указанията на министерството на здравеопазването и министерството на регионалното развитие и благоустройството, на сайта на РЗИ – Сливен се публикува периодична информация за състоянието на питейната вода в областта. ВиК“ – Сливен и РЗИ извършват съвместен контрол по всички физикохимични и микробиологични показатели и се информират взаимно при нарушения. Събирането на пробите става по график. Информацията се обновява на всеки 15 дни.

Заради открития водоизточник яз. „Асеновец“ и многобройното население в областния град, контролът на питейната вода в Сливен по принцип е зачестен, заяви началникът на отдел „Пречистване“ във „ВиК“ – Сливен инж. Мария Добрева. За възможното замътване на водата след отстраняване на аварии гражданите са предупреждавани предварително. При снеготопене и обилни дъждове контролът върху показателите за мътност и манган е ежедневен.

Вече е извършена ежегодната дезинфекция на първата камера на единия от двата водоизточника на Сливен, без да се спира водата за потребителите. Предстои дезинфекция на втората му камера и на втория водоизточник. След дезинфекцията, остатъчният хлор във водата се следи денонощно с апаратура и при нужда се реагира незабавно. Нямаме притеснения за качеството на водата, подавана във водопроводната мрежа на Сливен, заяви инж. Добрева.