close
България

В Сливен отвори врати мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци

mobilen-punkt-za-opasni-otpadyci

Община Сливен и „БалБок Инженеринг“ АД организират мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране, съобщават от отдел „Екология“. Мобилният пункт ще работи на 26 и 27 март 2018 г. от 10 до 16 часа в кв. „Българка“, на паркинга западно от хипермаркет „Кауфланд“ (до „Битака“).

Няколко са основните  групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата. Една от тях е от живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак,с изключение на луминесцентни лампи. Друга група са лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др. В отделна група са домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др. Мастила и замърсени опаковки опаковки, съдържащи опасни вещества също образуват група опасни отпадъци. Такива са и негодни препарати за растителна защита пестициди и фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност. Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. Специалистите съветват след употреба да отделите опаковките заедно с остатъка от продукта и да ги предадете в мобилния събирателен пункт.