close
България

Говеждата пастърма стана запазена марка на България

pastyrma

Европейската комисия вписа българската „Пастърма говежда“ в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер, съобщи Министерството на земеделието и храните.

По време на заседание на Комитета по политика по качество на земеделски продукти, което се състоя в Брюксел, Белгия, е решено, че българският продукт „Пастърма говежда“ има специфични характеристики и се произвежда по традиционен начин.

При подаване на заявлението за регистрация на наименованието като храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) България не е имала претенции да запази употребата на самото понятие „пастърма“. Поради това защитата ще обхваща само наименованието „Пастърма говежда“.

Понятието „пастърма“ може да бъде използвано в целия Европейски съюз.