close
България

Говорителят на Окръжна прокуратура-Бургас се срещна с ученици от ОУ“Александър Георгиев-Коджакафалията“

1

По покана на ръководството на ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията“ в гр. Бургас в сградата на училището  се състоя среща на учениците от 5-ти клас с говорителя на Окръжна прокуратура-Бургас- прокурор Елгина Чалъмова. Тя запозна децата с фигурата  на прокурора, функциите, които изпълнява и отредените по закон правомощия.

Учениците с нескрит интерес участваха в дискусията и задаваха множество въпроси свързани с видовете престъпления, наказанията и отговорността на малолетните лица при извършени от тях противоправни деяния. Прокурор Чалъмова отговори на зададените й въпроси и покани събеседниците си на среща в прокуратурата, където пряко да се докоснат до работата на магистрата.