close
България

Граждани представиха лични и обществени проблеми пред ръководството на Община Сливен

IMG_20170803_141414

Проблеми с инфраструктурата в града и въпроси, свързани с общинска собственост, бяха част от темите, които поставиха граждани по време на днешния приемен ден на общинското ръководство.

Зам.-кметът Стефан Кондузов беше запознат с неуредени междусъседски взаимоотношения заради незаконно строителство и искане за премахване на стари постройки. Граждани направиха предложение за подобряване на състоянието на зелените площи пред жилищния им блок, а други потърсиха съдействие за довършването на проект по водоснабдяването на района, в който живеят.

Пред зам.-кмета Пепа Чиликова инициативен комитет от майки поискаха разрешение за провеждане на благотворителен базар на 15 август в подкрепа на малко дете, което се нуждае от лечение.

Секретарят на общината Валя Радева прие в кабинета си граждани, които поставиха лични  въпроси, свързани с общинската собственост, както и настаняването във ведомствени жилища. Бяха обсъдени взаимоотношенията с наемателите в бараките до Техническия университет.

Над 20 граждани посетиха ръководството на общинска администрация Сливен в приемния ден в началото на август. Всички бяха предварително записани за приемен ден на заместник – кметовете Стефан Кондузов, Пепа Чиликова, Румен Иванов и секретаря на общината Валя Радева.