close
България

График за срещите на мобилните екипи на ОДМВР-Сливен за месец юни

mvr-sliven

На 14.06.2018 г. – с. Бяла, с. Градско и с. Новачево и с. Стара река общ. Сливен

На 14.06.2018 г- с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Боров дол и гр.. Шивачево общ. Твърдица

На 21.06.2018 г. – с. Кипилово, с. Стрелци, с. Боринци и с. Дъбова, общ.  Котел

На 21.06.2018 г. – с. Коньово, с. Младово, с. Съдиево и с. Каменово общ. Нова Загора