close
България

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец април 2019 г.

odmvr-qmbol

През месец април 2019 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 16.04.2019 г.

от 09:30 часа в село Саранско, общ. Стралджа;
от 11:30 часа в село Робово, общ. Тунджа;
от 14:00 часа в село Леярово, общ. Стралджа.

На 23.04.2019 г.

от 09:00 часа в село Симеоново, общ. Тунджа;
от 10:30 часа в село Челник, общ. Тунджа;
от 13:00 часа в село Тамарино, общ. Стралджа;
от 14:30 часа в село Войника, общ.Стралджа.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.