close
България

Димитринка Петкова встъпи в длъжност зам.- областен управител на област Сливен

Dimitrinka-Petkova

На 02.06.2017 г. Димитринка Петкова Петкова встъпи в длъжност заместник областен управител на област Сливен.

Тя е назначена със заповед на министър-председателя от 30.05.2017 г. Петкова е магистър по специалностите „Българска филология“ и „Психология“. Има магистратура по специалността „Специална педагогика“ – „Комуникативни и речеви нарушения“.

В досегашния си трудов път Петкова е била учител по български език и литература. Семейна е.

Тя ще отговаря за следните ресори: Здравеопазване; Образование и наука; Култура; Околна среда и води; Закрила на децата, младежта и спорта; Етнически и демографски въпроси; Труда и социалната политика; Гражданско общество и работа с неправителствения сектор; Други задачи възложени от областния управител.