close
България

Днес е малката матура по БЕЛ за четвъртокласниците

klasna-staq-uchilitshe

63 932 ученици от четвърти клас се явяват на национално външно оценяване (НВО) по български език и литература, съобщават от Министерство на образованието и науката. Изпитът започва в 10 ч. и ще се проведе в 1870 училища. Продължителността е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа.

Ще има граматически задачи и диктовка.

Резултатите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен четвърти клас.

След два дни – в петък, 12 май, четвъртокласниците ще се явят на втората „малка матура“ – по математика. В понеделник (15 май 2017 г.) и във вторник (16 май 2017 г.) ще се проведат тестовете по „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“.

От просветното министерство уточняват, че „малките матури“ имат за цел да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети. Резултатите ще помогнат също да се определи необходимостта от подкрепа и ще се осъществи мониторинг на образователния процес на различни равнища – училищно, регионално и национално.

С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил „Математически“ и „Природни науки“. Педагогическият съвет на конкретното училище определя тежестта на резултата при балообразуването.