close
България

До 25 август завършилите тази година ученици трябва да подадат декларации в НАП

pari-vnoski

От НАП напомнят, че наближава крайният срок – 25 август, в който завършилите средното си образование през 2017 година ученици от Сливенска  област трябва да подадат декларация образец 7 и да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права, предупреждават от офиса на териториалната дирекция на НАП в Сливен.

За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравно-осигурителните си права, те следва да внесат първата здравна вноска за юли в размер на 18,40 лв. до 25 август. Важно условие преди плащането е да се подаде декларация образец 7. Тя се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице.

Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят, е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне, най-често от сайта на НАП на адрес www.nap.bg (справка за здравноосигурителния статус). Най-лесният начин е лицата да получат достъп до Е-услугите на НАП с ПИК. Персоналният код ще им позволи достъп до видове справки: здравен, социалноосигурителен статус, лихви за забавени плащания и други.

Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

През летните месеци много студенти, обучаващи се в чужбина, се завръщат в региона. За да ползват безплатни здравни услуги, те трябва да уредят здравноосигурителния си статус, като е необходимо да представят в офисите на НАП по постоянен адрес доказателствени документи. Такива документи са например: удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование и др. Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид само, ако в тях е посочен периода на обучение. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се „изчистят“ задълженията на студента за здравноосигурителни вноски.