close
България

Електронната система за прием в първи клас ще е достъпна до 31 май

sait-1-klas

Модулът за регистрация на заявленията за прием на учениците в 1 клас за учебната 2018/ 2019 г. беше активиран в 10 часа на 26 май в специализирания сайт за прием. Достъпът до сайта се осъществява чрез банер на официалния сайт на Община Сливен (www.sliven.bg) или директно от следния линк: https://priem.sliven.bg:3443/index.Свободните места за първото класиране бяха обявени на 25 май в раздел ,,Новини” на сайта. Освен по електронен път, родителите могат да подават своите заявления и на място в училището, за което ще кандидатстват по първо желание.

В първите пет минути от отваряне на системата бяха регистрирани 25 заявления, а до 11 ч. тяхната бройка се увеличи на 362.

Модулът за регистрация на заявления за първо класиране ще бъде отворен до 23:59 ч. на 31 май 2018 г., съгласно утвърдения график за прием. Графикът е достъпен от специализирания сайт за прием. Важно е всички родители да прегледат още веднъж преди затваряне на системата подадените заявления, за да са сигурни, че не са пропуснали да отбележат някои от критериите.

Съгласно приетите изменения в Наредба за приемане на ученици в първи клас на училищата на територията на община Сливен (с която родителите могат да се запознаят от раздел „Наредби“ на специализирания сайт за прием), водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето. Това изменение беше наложено поради промяна в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на МОН, с която се въведоха единни правила за прием на учениците в първи клас на територията на всички общини в Република България.

За родителите е важно да знаят, че след записване на класирано дете отпада възможността да се участва в следващо класиране. Това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика за прием.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.