close
България

Емигранти изпратиха 848 млн. евро в България

pari

Българи, които живеят в чужбина, са изпратили на роднини и близки в страната 848 млн. евро през 2015 г., сочат данните на Евростат, цитирано от в. „Стандарт“. Като 542 млн. евро от тях са получени от хора, които живеят в страните от ЕС, а 306 млн. евро са изпратени от жители на държави извън Общността.

Интересното е, че жители на България са изпратили в чужбина само 4 млн. евро за година, като това ни нарежда на последно място в ЕС. В класацията най-близо до нас е Естония, откъдето са изнесени над 7 пъти повече капитали – 29 млн. евро през 2015 г.

Като цяло личните трансфери, които са направили жителите на ЕС към страни извън Общността, са 31,339 млрд. евро. А изпратените пари към страните от ЕС са 10,952 млрд. евро. Това е довело до нетен износ от ЕС на 20,4 млрд. евро към останалата част на света. Нетно най-много капитали са изнесени от Франция – 9,519 млрд. евро.

На следващо място се нарежда Великобритания, откъдето нетно са изнесени над 5 млрд. евро. На следващите две места са Италия и Германия, откъдето нетно са изнесени 4,222 млрд. евро и 3,53 млрд. евро. Най-много капитали са изпратени към Полша (нетно 2,971 млрд. евро), Португалия (2,781 млрд. евро) и Румъния (1,747 млрд. евро). На следващото място сме ние с нетни постъпления от българи в чужбина в размер на 844 млн. евро.