close
България

Забраниха брането на блатно кокиче

blatno-kokiche

Забранява се добиването на блатно кокиче в местностите „Дебелата кория” край сливенското село Блатец,  „Ормана” край Ямбол и  „Блатото” край село Палаузово, съобщават от РИОСВ Стара Загора.

В България видът е разпространен в Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша.

Блатното кокиче е включено в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и подлежи на регулирано опазване и ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид“.

Растението съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.