close
България

Забраняват палатките и кърпите върху дюните

palatka-na-plaja

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Една от новостите в него е забраната за опъване на кърпи и палатки върху дюните. Нарушението ще се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 – до 5000 лв. Рецидивът пък ще се санкционира с 3 000 до 7 000 лева глоба, или с имуществена санкция от 5000 лв. – до 25000 лв.

С новите текстове се въвежда и разделянето на плажовете в четири основни групи:

Група I – Морски плажове, разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии;
Група II – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;
Група III – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;
Група IV – Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специализиран вид туризъм.

За всяка от тях ще има и подгрупи. Определят се и критериите, на които плажовете във всяка група трябва да отговарят. Целта е и да се разработи механизъм, чрез който да се намали броят на неохраняемите плажове, като се създадат условия за повишаване на интереса към тях от страна на потенциалните концесионери или наематели, става ясно от мотивите към проекта.

Промените въвеждат и солени глоби за собствениците на частни имоти, ограничаващи достъпа на гражданите до плажовете, както и за тези, които поставят преместваеми обекти върху дюните. Те ще броят от 1000 лв. – до 5000 лв. или ще бъдат наказвани с имуществена санкция от 2000 лв. – до 10 000 лв. При повторно нарушение, санкциите скачат на 2000 лв. – до 6000 лв. или с имуществена санкция от 4000 лв. – до 20 000 лв.