close
България

Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

ulov-riba

От 18 април до 2 юни през тази година ще е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина. Това е разпоредено със заповед на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков. Решението за изместване на началото на забраната от 15 на 18 април 2017 г. е поради съвпадение с големия християнски празник Великден. Така любителите на риболовния спорт ще имат възможност да практикуват хобито си през всичките 4 почивни дни.

Забраната е съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултури (ЗРА), с които се определят срокове на забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване  в обектите по чл. 3 ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май 2017 г. до 15 юни.2017 г.

От 15 април 2017 г. до 15-ти май включително е забранен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав.

В същия период е забранен и улова на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

Забранен е и уловът на калкан във водите на Черно море през периода от 15 април 2017 г. до 15 юни 2017 г. включително, съгласно Регламент (ЕС) 2016/2372 на Съвета от 19 декември 2016 година за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2017 година в Черно море.

През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата.

РАЗРЕШАВА СЕ любителският риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Бургас

  • баластриера „Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна

  • яз. „Комарево”;
  • яз. „Доброплодно”;
  • „Рибно стопанство „Пода”.

Област Сливен

  • баластриери„Крушарска дупка”, „Сливенска дупка”, „Мечкаревска дупка”, общ. Сливен;
  • яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
  • напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Ямбол

  • Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;
  • стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

 От Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури информират, че за периода от 1 април до 12 април 2017 г. инспектори са извършили общо 527 проверки на територията на страната. Установени са 38 нарушения, за които са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Иззети са мрежи с обща дължина 3 630 м, 5 лави с 380 куки, 13 въдици с макари и една лодка с твърд корпус. Количеството иззета риба е 180 кг.

Проверките са извършени на река Дунав, река Тунджа, в акваторията на Черно море, на язовирите Ястребино, Пясъчник, Тича и Телиш, както и на обекти за продажба на риба и рибни продукти в търговската мрежа.