close
България

Започна мониторинг на качеството на въздуха в Нова Загора

mrysen-vyzduh

Извънредно емисионно обследване на качеството на атмосферния въздух започна Изпълнителна агенция по околна среда – София в Нова Загора.

Мониторингът се провежда във връзка с множество сигнали в екоинспекцията за замърсяване на атмосферния въздух в града.

Измерването се извършва от мобилна измервателна станция в жилищната част, която е най-близо до южната индустриална зона на града.

В рамките на 7 денонощия се проследяват нивата на 10 показателя: въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици под 10 микрометъра (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.

Следи се и стандартният набор от метеорологични параметри – температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, влажност на въздуха и слънчево греене.

Показателите за качеството на атмосферния въздух са определени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

След края на извънредния мониторинг на въздуха в Нова Загора РИОСВ ще обяви резултатите. /dariknews.bg