close
България

Започна предизборната кампания

izbori

Предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори започна в полунощ и ще продължи до 24-ти март. Правилата изискват, в предизборните си прояви, кандидатите за депутати и техните застъпници да спазват добрия тон. Печатни и електронни медии, както и интернет приложенията им трябва да обозначават, според закона, платените и безплатни форми за агитация, според сключените споразумения с партии, коалиции и инициативни комитети

Задължително в платените и безплатни форми на агитация в медиите, минимум 10% от съдържанието трябва да гласи, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Говорителят на ЦИК Александър Андреев допълни:

Предизборната кампания се води на български език. Не могат да бъдат използвани герба и знамената както на Република България, така и на чужди държави. Не може да бъде извършена предизборна кампания от лица, които извършват религиозни обреди, или да бъдат използвани религиозни знаци.

Кандидат-депутатите и техните щабове, трябва да спазват добрия тон, допълни той:

Не би трябвало да засягат личността на останалите кандидати, с оглед ограничаването и недопускането на нелоялна конкуренция или такава, която би могла да накърни името и честта на други кандидати.

На агитация нямат право, ангажираните в държавната и общинските администрации, военни, полицаи, профсъюзни дейци.