close
България

Засадиха 40 млади върби в “Долно Езерово”

1 (5)

Ученици от ОУ „Христо Ботев“, заедно с други жители на „Долно Езерово“ и зам.-кметът Руска Бояджиева, се включиха активно в засаждането на 40 млади върби. 10 от тях ще растат край църквата „Рождество Богородично“, а останалите в най-уязвимите откъм наводнения зони на квартала – по улица „Младост“, както и край стадиона, по протежението на западното дере.

Библейският брой на засадените дървета кореспондира с неотшумелите вълнения след най-светлия християнски празник Великден, но събитието е посветено и на наближаващия 22 април, когато по света и у нас се отбелязва Денят на Земята.

Квартал „Долно Езерово“ се сдоби с новия си зелен пояс от влаголюбиви дървета, благодарение участието на Община Бургас в международния проект „Адаптивна Европа“ (RESILIENT EUROPE). Той се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за междурегионално сътрудничество URBACT III,  съфинансирана от Европейския съюз.

„Идеята е да се демонстрира внедряване на природосъобразни решения в градска среда, които по естествен начин допринасят за постигане на баланс между природните явления и географските характеристики“, каза зам.-кметът Руска Бояджиева.

Така се намалява ефектът на потенциалната опасност от наводнения, които през последните години са често срещан феномен на територията на квартала. Неслучайно за акцията по залесяване са избрани дървета от вида върба. Те имат силно развита, гъста коренова система, която е по-ефективна в усвояване на водата при настъпване на буен приток и по-издръжлива на засушаване.

В изпълнението на проекта „Адаптивна Европа“ (RESILIENT EUROPE) Община Бургас си партнира с 10 европейски града, обединени от общата цел да подобрят „гъвкавостта“ на екологичните си политики и способността да се адаптират към съвременните предизвикателства, свързани с климатичните промени, социалното сближаване, градската среда.

Като краен резултат се предвижда да се разработи План за действие, включващ конкретни мерки, които да бъдат предприети, за да се увеличи капацитетът на  идентифицираната зона, местното население, институциите и бизнеса за адаптация и своевременна реакция в случай на неочаквани кризисни ситуации.

Снимки: Община Бургас